Osterjedöns öwerall

Dä Osterhas es vör de Dör am stonn. Dat hät jetz och de letzde Schlofmötz spetz jekritt. Beste dörch ons Citty am bummele on en de Schaufinstere erin am spinze, eat sühste öwerall? Nix wie Eier jemötlech em Nest odder och modderseelealleen leeje se zwesche de Sommersandalettches, näwe’m Satängheiahemp odder de lillapink Kählskrawatt. Em Blomelade jöwt et kinne Primelpott zo koofe, ohne dat mr zwesche de Blättches stickum e bont Ei jedeut hät. Zwesche de Parföngfläsche odder Kochbööcher kicke dech de Mömmelmänner aan, hoppele öwerall do eröm, wo se eejenslech janix zo söhke hannt.

Wemmer schonn drusse öwerall öwer de Osterdekorazzjohne am falle es, dann moss ech jetz äwer och direktemang drenne e beske Has- on Höhnerambijänte hann. Nä, wat et do nit all jöwt, öm för huus on Jahde op Ostere opzobrassele! Kawenzmannkähze em Eikostöm, Höhner on Hase us Jlas odder Porzelläng för dr Osterfröhstöcksdesch on us Stehen odder Terracotta för em Jahde op de Terrass.

Jrad hann ech en Jlaseierkett aan de Lamp jehängt on sibbe Terracottamömmelmännekes op de Wies em Jahde opjestellt, do kütt mi Hezzblättche, minne Charly-Drickes eraan on meent bloß drüch: „Wat soll dä Kwatsch? Häste eejenslech noch alle Häskes op de Reih?“

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de