Säsong för Has on Hohn

Nu duurt et nimieh lang: Ostere es vör de Dör am stonn on drop am wahde, dat mr däm Osterhas erinlosse.

Dobei es dä Mömmelmann als lang öm ons eröm am höppe. Beste dörch ons Citty am bummele on en de Schaufinstere am kicke, kannste Minihäskes, Kawenzmannsmömmelmänner on Höhner met on ohne Nest schonn janimieh zälle.

Dann wöhd mr op emol och janz rabbelech on moss op Düwel komm erus – nä, op Has komm erus – de eejene Bud och opbrassele met Osterjedöns. Wenn schonn en de Bäckerbuticke de Mömmelmänner zwesche de Röggelches erömhöppe on em Schohjeschäff de Höhner en de Sandalettches hocke, dann hät mr doch kin Roh, bes mr zo Huus och ene Höhner- odder Hasestall opmake kann.

Mi Hezzblättche, dä Charly-Drickes, säht zwar: Wat soll dä Kwatsch met däm Kitsch? Mer hannt doch schonn e verröckt Hohn em Huus, dat jenöcht.

So e drüch-nöchtern Mannsbeld hät äwe kin Ahnong vom eschte Oster-Ambijänte. Bloß wenn Has on Hohn nit us Jlas odder Terracotta, doför äwer us Marzepan on Schockelad send, dann hätte nix dojäje.

Kennste schonn mi Webbjedöns?

Tach zosamme!

Nu pass ens op! Op min Webbsitt kannste ene janze Hoope öwer mech, mi Läwe on min Brasselei fenge. Möngkesmoß för Dech parat jemaht, wöhd all dat opjezällt, wat ech eso op de Been jestellt hann on et emmer noch am donn ben. För mi Läwe jähn donn ech jet op Platt verzälle! Dobei kannste mem Öjelche kniepe, met Schmackes on Kawuppdesch drophaue odder met vill Jeföhl eraanjonn. Ejal, wat et och es, Spaß aan dr Freud es emmer dobei. On jenau dat wönscht Üch

dat Monika


Kontakt

Wellste jet op platt wesse, dann donn mech aanroofe!

Monika Voss
Goethestr. 84
40237 Düsseldorf

Tel.: 0211-490437
Email: mr.voss@web.de